HealthNews

เบื่ออาหาร น้ำหนักลดไว – สัญญาณอันตราย

เบื่ออาหาร (Loss of Appetite) คืออาการไม่รู้สึกอยากอาหาร หรือความต้องการรับประทานอาหารลดลง โดยภาวะเบื่ออาหารนี้ เกิดได้จากปัญหาสุขภาพกาย และ ปัญหาสุขภาพจิต โดยมีทั้งสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารชั่วคราว และ สาเหตุที่ทำให้เบื่ออาหารอย่างรุนแรง การที่คนเราจะมีน้ำหนักที่เพิ่มหรือลดได้ นอกจากการทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไป หรือการควบคุมน้ำหนักแล้วการที่น้ำหนักลดลงเองโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยการกิน หรือการออกกำลังกายเลยนั้น เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกาย อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ซึ่งอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุ อาจจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น อาการป่วยเรื้อรัง โรคมะเร็ง ซึมเศร้า อื่นๆ อาการเบื่ออาหารจะทำให้ผู้ที่ประสบภาวะนี้รู้สึกไม่เจริญอาหาร หรืออยากอาหารน้อยลง ไม่อยากกินหรือปฏิเสธอาหารที่เคยชอบ รวมทั้งน้ำหนักตัวลดลง ส่วนผู้ที่เบื่ออาหารจากความเครียดหรือโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการกิน มักเกิดอาการอื่นร่วมด้วยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท อาการเบื่ออาหารจากปัญหาสุขภาพกาย อาการเบื่ออาหารจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และ เชื้อไวรัส จะหายไปหากผู้ป่วยรับประทานยา และ ดูแลตัวเองให้ดี และ อาจจะมีปัจจัยจากอาการป่วย จากโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง,สมองเสื่อม,หัวใจวาย,ตับวายเรื้อรัง,ไตวายเรื้อรัง,โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง,ไวรัสตับอักเสบ,เชื้อเอชไอีวี,ไฮโปไทรอยด์,ตั้งครรภ์ช่วงแรก,ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูง อาการเบื่ออาหารจากปัญหาสุขภาพจิต เช่น …

READ MORE →